Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

 

PREDMET FINANCIRANJA

 

1. Plaže

– projekt  plaže/kupališta  je usklađen  s  važećim  propisima  kojima  je uređeno područje vodnog gospodarstva;

– odluku  jedinice  lokalne  samouprave  o  utvrđivanju  lokacije  za  kupanje (kupališta)  sukladno  članku  58.  Zakona  o  vodama (Narodne  novine, 66/19).

 

Ne financiraju se troškovi:

• izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl;

• radovi redovnog godišnjeg održavanja plaža;

• pokretnih kioska i izgradnje pristupnih cesta;

• ugostiteljska oprema;nabavke pokretne opreme -ležaljke, suncobrani, pedaline i sl.;

• hortikulturno uređenje osim opreme sustava navodnjavanja i pripremnih zemljanih radova.

 

Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

Nastavak  izgradnje,  dogradnje,  rekonstrukcije  ili  adaptacije  i  multimedijalno opremanje centara  za  posjetitelje  i  interpretacijskih  centara – projekti  koji  su  do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova  – kapitalna ulaganja.

 

Opći uvjeti:

• da je izrađena sva projektna dokumentacija;

• da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja;

• da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.

*Ne  financiraju  se  troškovi  izrade  projektne  dokumentacije,  studije  i  elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.

 

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

a) Uređenje  (lakši  građevinski  zahvati)  i  označavanje  postojećih  i  novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o p  prometnim  znakovima,  signalizaciji  i  prometu  na  cestama  (Narodne  novine 92/19)  i  pripadajuće  tehničke  specifikacije  prometnih  znakova  te  Pravilniku  o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).

 

b) Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.

 

c) Postavljanje  brojača  biciklističkog  kretanja/prometa  na  EuroVelo  rutama, međunarodnim  pravcima  cikloturističkih  ruta,  u  gradovima  na  glavnim cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.

 

d) Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta,  nadstrešnice,  stalci  za  bicikle,  postavljanje  info  tabli  o  odmorištu  i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).

 

**Cikloturističkim odmorištem se ne smatra izletište za lokalno stanovništvo.

 

Opći uvjeti (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta):

– da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

 

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.

 

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 500.000,00 kn

 

VAŽNO – prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

 

 

IZNOS SUFINACIRANJA

Ministarstvo će sufinancirati provedbu pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18):

 

1. Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

I., II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 90 %

III., IV. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave – do 80 %

 

2. Jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine

I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 90 %

V., VI., VII i VIII. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave – do 80 %.

 

OPĆE INFORMACIJE

 

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt po predmetnom Programu. Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 1. svibnja 2020. godine. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.