Grad Čakovec, osnivač 7 osnovnih škola, odgovoran je za stvaranje preduvjeta kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja za sve učenike.

O POZIVU (NATJEČAJU)

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.01 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama provodi se u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 15. srpnja 2015. godine, rok za prijave bio je 14. kolovoza 2015.

 

Odluka o financiranju donesena je 1. 9. 2015. godine, kojom je za 41 projekt u Hrvatskoj odobreno financiranje u ukupnom iznosu od 74.972.398,69 kuna, pa će za 2379 učenika s teškoćama u školskoj godini 2015./2016. biti osigurano 1988 pomoćnika u nastavi.

 

UKRATKO O PROJEKTU GRADA ČAKOVCA

 

Grad Čakovec prijavio je projekt ”Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca – II.”, kojim je za školsku godinu 2015./2016. planirano angažiranje 51 pomoćnika u nastavi za 54 učenika u 6 škola kojima je osnivač Grad Čakovec (I. OŠ – 14, II. OŠ – 5, III. OŠ – 7, COO ČAKOVEC – 6, OŠ IVANOVEC – 7, OŠ KURŠANEC – 12).

 

Grad Čakovec je prijavitelj projekta, a partneri su navedene osnovne škole i Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o. koja je zadužena za stručnu i kvalitetnu provedbu projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.378.570,00 kuna, od čega je obveza sufinanciranja Grada Čakovca 10 % ukupne vrijednosti, tj. 237.857,00 kuna, dok će 2.140.713,00 kuna biti osigurano iz Europskoga socijalnog fonda.

 

Odabir djece za koju su zatraženi pomoćnici –  zaposlenici osnovnih škola (stručni suradnici, učitelji, ravnatelj) najbolje poznaju svoje učenike te su najkompetentniji procijeniti kome je od učenika potrebno osigurati pomoćnika u nastavi.

VAŽNOST PROJEKTA GRADA ČAKOVCA

  1. Svrha ovog projekta je osigurati ravnopravno sudjelovanje učenika s teškoćama s područja Grada Čakovca u odgojno-obrazovnom procesu u skladu s njihovim mogućnostima sa svrhom povećanja kvalitete njihovog života i stjecanja vještina za samostalni život u zajednici.

  2. u šk. god. 14./15. postavljeni su temelji za sustavnu integraciju učenika s teškoćama, a provedbom ovog projekta nastavljamo osiguravati kontinuitet kako bi postigli istinsku uključenost tih učenika u širu lokalnu zajednicu

  3. održava se visoki standard s kojim smo započeli prošle školske godine jer su svi pomoćnici stručno educirani

  4. U školskoj godini 2015./2016. 54 će učenika imati pomoćnika u nastavi (prošle šk. godine 48 učenika imalo pomoćnike) – dakle ukupno 6 učenika više imat će pomoćnika u sklopu projekta u odnosu na prošlu školsku godinu

  5. Zaposlena je 51 osoba kao pomoćnik u nastavi

  6. Održavanjem radionica i predavanja cijela će zajednica biti senzibilizirana i educirana o važnosti ravnopravnog uključivanja učenika u redovite razredne odjele

 

Ciljevi projekta

1.Stvoriti preduvjete za uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske ustanove Grada Čakovca, kroz potporu educiranih pomoćnika

2.Senzibilizirati i educirati dionike i lokalnu zajednicu o važnosti inkluzije učenika s teškoćama u razvoju u redovne OŠ, kao osnove za ostvarenje društva jednakih mogućnosti za sve

ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNIKA

U okviru provedbe projekta zaposlena je 51 osoba za pomoćnike u nastavi za učenike koji imaju rješenje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji o primjerenom obliku školovanja (u I. OŠ 14 pomoćnika, u II. OŠ 5 pomoćnika, u III. OŠ 7 pomoćnika, COO 6 pomoćnik, OŠ Ivanovec 7 pomoćnika, OŠ Kuršanec 12 pomoćnika). Zapošljavanje provode osnovne škole, a uvjet je bio da osoba ima najmanje srednju stručnu spremu (SSS) i da nije kažnjavana, tj. da dostavi potvrdu o nekažnjavanju.

 

Pomoćnici su nakon provedenog natječaja sa školama sklopili ugovor o radu i od prvog dana nastave 7.9.2015. (do 10.) počeli s neposrednim radom s učenicima u učionicama.

2