Prekogranični projekt PORETEKS

PONOVNO KORIŠTENJE I RECIKLIRANJE TEKSTILNOG OTPADA  ZA ZAŠTITU OKOLIŠA na prekograničnom području (1.1.2014 – 17.6.2015)

 

Globalna industrija tekstila uzrokuje  ozbiljne probleme kao što su  iscrpljivanje vodnih resursa,   korištenje električne energije, korištenje  kemikalija i pesticida. Ako bi svaki  stanovnik ponovno koristio ili preradio  1 kilogram odjeće, uštedjelo bi se  oko 6.000 litra vode. Da bi ohrabrili što širi krug javnosti i podigli svijest o okolišu,  projekt PORETEKS nudi više praktičkih  rješenja na području ponovnog korištenja i recikliranja otpadnog  tekstila kao važnog  izvora sirovina na prekograničnom području Slovenija – Hrvatska.

 

 

Mobilna aplikacija za ispravno ponašanje  s otpadom

Uspostavljanjem dvojezične mobilne aplikacije o ispravnom  ponašanju  s otpadom na prekograničnom području (Savinjska in Podravska regija, Međimurska in Varaždinska županija) doprinjet ćemo smanjenju količine komunalnog otpada i istovremeno  osvjestiti korisnike  o društvenoj odgovornosti prema okolišu. Korištenjem  aplikacije saznajemo kako spriječiti  stvaranje otpada, kako ga ponovno korisiti i kako ga ispravno odvojiti za recikliranje. Te informacije dostupne su 24 sata dnevno, kako za tekstilni otpad tako i  za 500 drugih vrsta otpada koji se nalaze u  bazi aplikacije.

 

 

Sistem prikupljanja tekstilnog otpada

Projekt je osnovao sistem prikupljanja tekstilnog otpada u suradniji sa općinama i postavio PORETEKS kontejnere na 20 prekograničnih  lokacija (Ptuj, Ormož, Rogaška Slatina, Čakovec, Varaždin). S instalacijom sustava kontejnera u projektnom razdoblju prikupljeno je okolo 50 tona korištenog  i otpadnoga tekstila. Kroz analizu sortiranja utvrđeno je, da je 40% prikupljenega tekstila prikladnog za ponovno korištenje, ostalih 60% zbog oštećenja koristno za reciklažu.

 

 

Ponovno korištenje  i recikliranje otpadnoga tekstila

U ciklusu od tri modne radionice (Ptuj, Čakovec, Varaždin) je proveden program osposobljavanja inovativnog renoviranja korištenog tekstila, koji uključuje 144 sati radionica i gdje  se skupilo 50 nezaposlenih i 20 volontera, koji su prihvatili izazov i tako su se okušali u  renoviranju  i dizajniranju modne odjeće od prikupljenog korištenog tekstila pod stručnim mentorstvom slovenskih i hrvatskih modnih dizajnera. Sa programom osposobljavanja, sudionici su stekli vještine, znanja i iskustvo na području ponovnog korištenja i poticaj za samozapošljavanje na tom području.

 

Dio tekstilnog otpada, koji se ne može ponovno koristiti, reciklira se za proizvodnju izolativnog materijala. Izolacija je proizvedena od pahuljica tekstilnog otpada kojima su dodane tvari za prečavanje zapaljivosti, povećanje stabilnosti, postojanosti i zaštite od insekata i parazita. Preliminarni rezultati mjerenja toplotno izolacijskog svojstva ukazuju na  veliku uštedu energije (U = 2,74 W/m2K) i tako će imati značajan utjecaj na razvoj zelenih tehnologija na prekograničnom području a i šire.

 

Modne revije inovativne  renovacije  korištenog  tekstila

S namjenom podizanja svijesti bila je prezentirana  nova generacija eko-kreacija u ciklusima od tri  modne revije (Ptuj, Čakovec i zajednička revija u Varaždinu). Veliki odaziv šire javnosti (oko  800 posjetitelja) nosi poruku da smo odgovorni prema okolišu. Ponovno korištenje i reciklaža korisni su za društvo i podizanje svijesti da su prirodni resursi za globalnu proizvodnju novog tekstila ograničeni. Prezentirano je oko 120  eko kreacija koje su  ostvarili sudionici  modnih radionica.

 

Održivost projekta Poreteks

Održivost projekta je postgnuta jer se skupljanje otpadnoga tekstila nastavlja, mobilna aplikacija o ispravnom odvajanu otpada i dalje će biti dostupna  24 sata na dan,  provodit će se praktične radionice za mlade i volontere a njima će stečenim iskustvom i znanjem o renovaciji korištenog tekstila, biti olakšano kasnije zapošljavanje na tom području. Značajno smo pridonjeli smanjenju količine komunalnnog  otpada (37 ton), poboljšali smo svijest o očuvanju okoliša među stanovnicima i podignuli svijest potrebne promjene  trenda potrošača za čišći i zdraviji okoliš. Preuzimanje iskustva i razvijene prakse u projektu širit ćemo i u budućnosti jer je potencijalno tržište tekstilnog otpada u Sloveniji oko 30.000 tona godišnje u Hrvatskoj 45.000 tona, modni trendovi brzo se mjenjaju, zato će se u budućnosti očekivati porast količine korištenog i otpadnog tekstila.

Projekt Poreteks se provodi  u okviru evropske teritorialne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013 i sufinanciran je od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj i Vladnim uredom  Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku.

 

Partneri projekta PORETEKS:

ZRS Bistra Ptuj (vodeći partner), Javne službe Ptuj d.o.o., Institut za istraživanje okoliša, Javna razvojna agencija općine Ormož, Gradsko komunalno poduzeće Čakom, Razvojna agencija grada Čakovec – Čakra i Varaždinsko društvo za promociju kulture i mode Evolution iz Varaždina.