GDJE I KADA:ČAKOVEC, Sportska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, V. Nazora 36

26. TRAVNJA 2017. OD 10 – 14 SATI

Kao i svake godine do sada, Sajam poslova će omogućiti izravnu komunikaciju između nezaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, svih koji žele promijeniti karijeru, poslodavaca, obrazovnih institucija, studenata, učenika, roditelja i svih ostalih dionika na tržištu rada. Sajam potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Sajam nije usmjeren samo na nezaposlene osobe, već je prilika i svima ostalima, aktivnom stanovništvu koje nije u evidenciji Zavoda, da ispitaju svoje prilike za promjenu zaposlenja ili pronalaženje novog zaposlenja.

 

Ove godine izlagači, naročito poslodavci iz realnog sektora, iskazali su veliki interes za Sajam poslova zbog sve veće potražnje za radnicima,  pa se tako na sajmu očekuje preko 75 izlagača, od čega 55 poslodavaca. Poslodavci koji sudjeluju na sajmu prema provedenoj Anketi poslodavaca (istraživanje o namjerama poslodavaca za zapošljavanjem tijekom 2017. godine), najavili su tijekom godine zapošljavanje gotovo 1.000 osoba.

 

To je svakako prilika za nezaposlene osobe, ostale tražitelje zaposlenja ili one koji žele promijeniti karijeru, maturante i studente, da upravo na Sajmu poslova pronađu zaposlenje. Kod poslodavaca također se vodilo interesa o zastupljenosti iz gotovo svih djelatnosti, kako bi široka paleta posjetitelja sajma mogla pronaći radno mjesto adekvatno njihovim interesima. Uz poslodavce i obrazovne ustanove, na sajmu će izložbeni prostor imati i lokalna samouprava, komore, razvojne agencije, civilni sektor i svi ostali zainteresirani. Sajam se odvija u okviru dana Međimurske županije.

 

                                       PROGRAM 10. SAJMA POSLOVA
   
  10.00  –  10.30  Otvaranje i obilazak Sajma poslova

10.00  –  14.00  Predstavljanje izlagača na štandovima

10.00  –  14.00              Stručna pomoć pri pisanju zamolbi i životopisa

—————————————————————————————

11.00  –  12.00   Radionica za samozapošljavanje „Od ideje do realizacije“

11.00  –  12.00   Predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“

12.30   – 13.30  Prezentacije poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja za maturante srednjih

škola i nezaposlene osobe

   

KOME JE SAJAM NAMIJENJEN I KOJE SU MOGUĆNOSTI IZLAGAČA I POSJETITELJA NA SAJMU:

Nezaposlene osobe, osobe kojima prijeti otkaz, učenici, maturanti, studenti, volonteri i svi ostali koji žele upravljati svojom karijerom na sajmu mogu:

 • ostvariti direktne kontakte sa mnogobrojnim poslodavcima i ostalim izlagačima
 • dobiti informacije o trenutnim i budućim potrebama za radnicima
 • realizirati konkretne dogovore za zapošljavanje
 • napisati i ostaviti životopis ili zamolbu kod poslodavaca za daljnje kontakte za zapošljavanje
 • dobiti uvid u ponudu obrazovanja u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih
 • dobiti informacije o mogućnostima i uvjetima stipendiranja na području MŽ

 

Poslodavcima će sajam omogućiti:

 • uvid u trenutno raspoloživu ponudu radne snage
 • ostvarivanje direktnih kontakata sa posloprimcima koji traže svoje prilike za zaposlenje
 • regrutiranje zaposlenika čija znanja i sposobnosti odgovaraju potrebama poslodavaca
 • prikupljanje životopisa o kvalifikacijama i radnom iskustvu posloprimaca
 • razmjenu iskustva i jačanje partnerstva sa ostalim poslodavcima i izlagačima na sajmu
 • sudjelovanje na ostalim sajmenim aktivnostima

 

Obrazovne institucije, bilo iz redovnog obrazovanja ili obrazovanja odraslih, imati će mogućnost:

 • promocije svojih obrazovanih programa
 • dobiti uvid u o stanju i potrebama za novim obrazovnim programima na tržištu rada
 • razmijeniti iskustava sa ostalima sudionicima i stvarati partnerstva
 • sudjelovati na ostalim sajmenim aktivnostima

 

Lokalna samouprava, razvojne agencije, komore i civilni sektor prije svega će:

 • predstaviti svoje aktivnosti, programe i projekte, a koji podržavaju zapošljavanje
 • predstaviti potrebe poslodavca koji neće samostalno izlagati na izložbenim pultovima
 • pružati informacije o poduzetničkim zonama
 • predstaviti mogućnosti stipendiranja/kreditiranja u Međimurskoj županiji
 • ojačati partnerstvo sa ostalim izlagačima i sudjelovati na ostalim sajmenim aktivnostima

 

Roditelji, kao važan faktor u budućem odabiru zanimanja svoje djece, imati će mogućnost dobiti:

 • informacije o mogućnostima obrazovanja
 • deficitarnim zanimanjima na tržištu rada MŽ
 • kao i sve ostale informacije kako djeci pomoći u odabiru budućeg zanimanja.

 

DOBRO DOŠLI!

 

POKROVITELJI SAJMA:
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, GRADOVI: ČAKOVEC, PRELOG I MURSKO SREDIŠE

 

KONTAKT ZA DETALJNIJE INFORMACIJE O SAJMU
Marina Kodba, tel.: 040/396-810, mob. 098 198 6748, e-mail: marina.kodba@hzz.hr
Blaženka Dasović, tel.: 040/396-808, e-mail: blazenka.dasovic@hzz.hr

Nezaposlene osobe se za sve informacije mogu obratiti svom savjetniku za zapošljavanje.

 

IZLAGAČI NA SAJMU: POSLODAVCI

 

ADRIATIC SLOVENICA                                                 M – AUTOSTART

ALEDA                                                                        MEĐIMURJE GRADITELJSTVO

ALZAS ALARMS                                                           MEISO

AMBIJENTI                                                                  METSS

BERNARDA                                                                  MIDI

ČAKOVEČKI MLINOVI                                                   NEORES

ČATEKS                                                                                  PANA STOLARIJA

D.D. BIRO                                                                   PAVLIC – ASFALT – BETON

D.G. COMMERCE                                                          PERUTNINA PTUJ PIPO

DG SPORT                                                                  PLAVA LAGUNA POREČ

DAHLIA                                                                       PRIMABIRO

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVINŠČAK          PROIZVODNJA PG

EKO MEĐIMURJE                                                          PROMMING

ELEKTROINSTALACIJE DRAŽEN GREGORAŠ                   RUDI EXPRESS

FERRO – PREIS                                                            SATURO

FERROMONT – KR                                                        SOCIJALNA ZADRUGA HUMANA NOVA

GKP ČAKOM                                                                SUMER

GKP PRE-KOM                                                             SUMMA – CON

HILDING ANDERS                                                        TOPLICE SVETI MARTIN

IM – COMP                                                                   TP VARAŽDIN

ISTRA TURIST UMAG                                                   TRANS KUKOVEC

KITRO                                                                         TUBLA

KROJAČKI OBRT ANNA                                                 UNION

KUKI GRADITELJSTVO                                                 WOLLSDORF COMPONENTS

L & P TEHNOLOGIJE                                                     WÜSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA

LTH ALUCAST                                                              ZG – ZGRADARSKA TEHNIKA

LTH CASTINGS                                                            ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVC

 

OSTALI IZLAGAČI (JAVNA UPRAVA, OBRAZOVNI SEKTOR, KOMORE, RAZVOJNE AGENCIJE…)

ARTIS ANIMI                                                          MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE

ČAKRA                                                                   MINISTARSTVO OBRANE RH

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA                         OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

CENTAR EUROPE DIRECT                                        PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ČAKOVEC

GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC             PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVAK

GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC                            REDEA

GRAD ČAKOVEC                                                                  SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC

GRAD MURSKO SREDIŠĆE                                       SREDNJA ŠKOLA PRELOG

GRAD PRELOG                                                         SSSH, SMH

GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC                             STUDENTSKI CENTAR VŽ – PODRUŽNICA ČAKOVEC

HGK ŽK ČAKOVEC                                                   TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE       UDRUGA ZORA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA