Dana 27.12. održana je početna konferencija projekta “Produženi boravak u OŠ Kuršanec” koji je prijavljen na natječaj Europskog socijalnog fonda Operativni programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ pod nazivom Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.

Korisnik projekta je Grad Čakovec a partneri na projektu su OŠ Kuršanec i Razvojna agencija Grada Čakovca „Čakra“. Ukupna vrijednost projekta je 807.463,74 kn koju Europski socijalni fond financira u 100% iznosu. Ugovor o financiranju potpisan je 30. 08. 2018. godine, a projekt će se provoditi 15 mjeseci.

Ovim pilot projektom organizirana je priprema i provedba produženog boravka za 45 učenika 2. razreda u OŠ Kuršanec u školskoj godini 2018/2019. Zaposlena su 3 učitelja koji provode produženi boravak.

Nabavljena oprema: namještaj za dvije učionice (klupe, stolice, katedre za nastavnike, školske ploče), elektronička oprema za učitelje (računala, printer/scaner uređaji, projektori, platna), didaktička sredstva za učenike (didaktičke igre, slikovnice, knjige).

Na kraju školske godine organizirati će se jednodnevni izlet za učenike.

Glavni ciljevi projekta su organizacija produženog boravka, učenje hrvatskog jezika, organizacija prehrane u produženom boravku, prijevoz učenika, a sve u cilju stvaranja preduvjeta za kvalitetnije obrazovanje, bolje ispunjavanje svojih školskih zadaća, i na kraju postizanje boljeg obrazovanja uspjeha učenika romske nacionalne manjine.