Dana 23.8.2017. u 10 sati u gradskoj vijećnici održana je završna konferencija projekta „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“.

Prijavitelj projekta bio je grad Čakovec a partneri na projektu bile su osnovne škole – I. osnovna škola, III. osnovna škola,  Osnovna škola Ivanovec i Osnovna škola Kuršanec. U provođenju projekta sudjelovala je i gradska razvojna agencija Čakra kao stručni suradnik.

Projektom je u školskoj godini 2016./2017. osigurana besplatna prehrana za 377 učenika nižega socijalnog statusa koji pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač.

Vrjednost projekta iznosi 401.440,81 i u cijelosti se financira sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Provedbom je nabavljeno preko 20 tona hrane koja je tijekom 10 mjeseci školske godine, pripremana za učenike osnovnih škola koje su sudjelovale u projektu.

Provedbom projekta osigurao se redovit i zdrav obrok za svako dijete u osnovnoj školi, time se doprinosi smanjenju socijalne isključenosti djece iz socijalno osjetljivih skupina, potiče se aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju, također kroz provedbu projekta senzibilizirala se lokalna javnost i zajednica o potrebama djece koja su u riziku od siromaštva.

Provedba projektne aktivnosti podjele hrane u školama odvijala se bez diskriminacije te se u potpunosti poštovalo dostojanstvo i anonimnost najpotrebitije djece.