Vijest

Održana početna konferencija projekta „Eco bridge“

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, u srijedu, 3.3.2021. održana je početna konferencija projekta „Eco bridge“ kojeg su pripremale Razvojna agencija ČAKRA i Regionalna razvojna agencija REDEA u suradnji sa partnerima na projektu Međimurskom županijom, Javnom ustanovom za zaštitu prirode „Međimurska priroda“, Gradom Letenje i Nacionalnom parku Balaton-felvideki. U sklopu projekta, između ostalih aktivnosti, obnoviti će se i urediti i čakovečki Perivoj Zrinski.

Projekt su predstavili voditelj projekta Toni Fažon, predstavnica partnera Međimurske županije, Valentina Biševac te gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan  Kovač.

Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura. Dio projekta koji je u nadležnosti Grada Čakovca vrijedan je 300.000 eura, od čega je 85% sredstava financirano iz Europske unije. Pomoću tih sredstava izvršit će se revitalizacija Perivoja Zrinskih koja uključuje uklanjanje dotrajalih i bolesnih biljki te sadnju mladog drveća i grmlja, zatim obnovu dijela infrastrukture poput uređenja staza, zamjene klupa i koševa za smeće, ali i instaliranje mjernih uređaja za mjerenje vrijednosti kvalitete zraka i tla.

Govoreći o projektu, njegov voditelj Toni Fažon je istaknuo kako temelj projekta „Eco bridge“ leži u činjenici da Mađarska i Hrvatska dijele prirodne resurse koji se nalaze između granica njihovih država i povezani su s rijekama Murom i Dravom, dok je njegov krajnji cilj procijeniti trenutnu situaciju sveobuhvatnom studijom naših institucija i ustanova poput parkova prirode i stručnjaka za ptice s obje strane granice te poboljšati ekološki status prirodnih staništa u pograničnom području.

Gradonačelnik Stjepan Kovač podsjetio je kako u Perivoj Zrinski proglašen zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture prije više od 45 godina. Kroz ovaj projekt Perivoju će se postupnom obnovom vratiti stari sjaj.

By |5 ožujka, 2021|Vijest|0 Comments|

Nova mjera potpore kulturnom sektoru -„Jer svirati se mora”

U suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom Ministarstvo kulture i medija pripremilo je novu mjeru potpore kulturnom i kreativnom sektoru, ugroženom uslijed pandemije, kojom će se potaknuti odvijanje koncertne aktivnosti.
Hrvatska glazbena unija je objavila Poziv za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta „Jer svirati se mora” temeljem Sporazuma s Ministarstvom kulture i medija, u utorak 17. studenog 2020. godine. Poticat će se koncertni programi hrvatskih glazbenika izvođača, kontinuirane i potvrđene prisutnosti u kulturnom životu Republike Hrvatske, visoke razine kvalitete, namijenjeni različitim dobnim profilima publike.
Financijska potpora u obliku bespovratnih sredstava namijenjena je za pomoć pri organizaciji koncerata tijekom pandemije, a sredstva za navedeni projekt Hrvatskoj glazbenoj uniji u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo kulture i medija.
Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti, pravne i fizičke osobe koje obavljaju izvođačku ili drugu, s izvođačkim aktivnostima povezanu, djelatnost u kulturi, pravne i fizičke osobe koje raspolažu koncertnim prostorima. Prijave se podnose u razdoblju od 17. studenog do 22. prosinca 2020. godine za glazbene programe koji će se održati u razdoblju od studenog 2020. do lipnja 2021. godine.
Ministarstvo je u prvom valu pandemije i potpunog zatvaranja mjerama nastojalo osigurati potporu umjetnicima koji su izgubili mogućnost djelovanja. U drugoj fazi, mjerama iz Kriznog COVID fonda željeli smo pokrenuti zaustavljeni kulturni život, omogućiti rad i djelovanje umjetnika u otežanim uvjetima za što smo osmislili ad-hoc natječaje i omogućili linije povoljnih kredita za likvidnost sa 100 % jamstvom.
U ovoj trećoj fazi osigurala se dodatna potpora proizvodnji filmova preko Hrvatskog audiovizualnog centra, objavljen je javni poziv za poticanje nastavka aktivnosti u području izvedbenih umjetnosti i javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih [...]

By |20 studenoga, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.
1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.
Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakiranje jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda.

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

VAŽNA NAPOMENA!

Sve zainteresirane potencijalne korisnike [...]

By |22 listopada, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

NOVE GOSPODARSKE MJERE – HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je u okviru drugog paketa gospodarskih mjera za subjekte pogođene COVID-19 epidemijom osigurala 300 milijuna kuna kredita za poduzetnike u području kulturnih i kreativnih industrija te 600 milijuna kredita za sektor mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti.

Nova sredstva potpore osigurana su u suradnji s Ministarstvom kulture i Ministarstvom financija za kreativnu i kulturnu industriju, te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i HBOR-om za područje pomorskog i kopnenog prometa. Programi su doneseni sukladno pravnim temeljima državnih potpora Republike Hrvatske te prema odobrenom Programu od strane Europske komisije.

Cilj programa jamstava za kredite u području kulture i kreativnih industrija je osigurati dodatnu likvidnost uz smanjenje kamatne stope i razine potrebnih sredstva osiguranja. Jamstva su namijenjena samostalnim umjetnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima u industriji koji su do 31. prosinca 2019. uredno podmirivali svoje obaveze.

Uvjeti uključuju maksimalan iznos jamstva do 800.000 eura uz najdulje trajanje do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci za rok otplate od najmanje 2 godine i kamatnu stopu od 0.1% jamstva.

Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima osigurat će financijsku podršku poduzetnicima u ovom sektoru u ublažavanju posljedica krize uzrokovane pandemijom. Time će se stvoriti jači temelji za nesmetano odvijanje prometa u Republici Hrvatskoj i s inozemstvom. Davatelj potpora je MMPI, financijskom provedbom upravljati će HBOR i HAMAG-BICRO, dok će samu evidenciju i nadzor dodijeljenih potpora provoditi Ministarstvo. Sredstva su namijenjena za sve poduzetnike iz sektora koji su ostvarili značajan pad poslovnih prihoda i prometa tijekom 2020. od najmanje 20%. Uvjeti su slični području kreativne industrije i kulture s maksimalnim iznosom od 800.000 eura uz premiju 0,2%, uz jamstvo od 90% glavnice pojedinačnog zajma na razbolje od pet godina. HAMAG-BICRO izdavati će jamstva malim i srednjim poduzetnicima, dok će velikim poduzetnicima sredstva omogućiti HBOR.

Izvor: HAMAG – BICRO

By |7 srpnja, 2020|Vijest|0 Comments|

OBAVIJEST

 
Postupajući odgovorno i u skladu s odredbama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine i Odluke o organizaciji rada upravnih tijela Grada Čakovca za vrijeme trajanja koronavirusa, Klasa: 008-01/20-01/10, Urbroj: 2109/2-01-20-2 od 20. ožujka 2020. godine, Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., raditi će u skraćenom dnevnom radnom vremenu od 8:00 sati do 14:00 sati, uz prisustvo samo jednog radnika na radnom mjestu u sjedištu Agencije.

 

Stranke i klijenti se ne primaju.

 

Svi radnici Agencije dostupni su svakodnevno, u redovnom dnevnom radnom vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka, putem komunikacijskih i digitalnih kanala (mobitel, elektronska pošta, i sl.)

 

Kontakti svih radnika Agencije (brojevi mobitela i e-mail adrese) dostupni su na web stranici Agencije www.cakra.hr.

 

 

UPRAVA AGENCIJE

                                                                                     Damira Vresk

 

By |1 travnja, 2020|Vijest|0 Comments|

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Dana 19.2.2020. objavljen je novi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 300.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Više detalja o pozivu kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr 

By |20 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 18. 2. 2020. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA.

 

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

 

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 HRK
– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

 

 reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 HRK
– najviši iznos 800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

1.a) Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te [...]

By |18 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

 

PREDMET FINANCIRANJA

 

1. Plaže

– projekt  plaže/kupališta  je usklađen  s  važećim  propisima  kojima  je uređeno područje vodnog gospodarstva;

– odluku  jedinice  lokalne  samouprave  o  utvrđivanju  lokacije  za  kupanje (kupališta)  sukladno  članku  58.  Zakona  o  vodama (Narodne  novine, 66/19).

 

Ne financiraju se troškovi:

• izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl;

• radovi redovnog godišnjeg održavanja plaža;

• pokretnih kioska i izgradnje pristupnih cesta;

• ugostiteljska oprema;nabavke pokretne opreme -ležaljke, suncobrani, pedaline i sl.;

• hortikulturno uređenje osim opreme sustava navodnjavanja i pripremnih zemljanih radova.

 

Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

Nastavak  izgradnje,  dogradnje,  rekonstrukcije  ili  adaptacije  i  multimedijalno opremanje centara  za  posjetitelje  i  interpretacijskih  centara – projekti  koji  su  do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova  – kapitalna ulaganja.

 

Opći uvjeti:

• da je izrađena sva projektna dokumentacija;

• da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja;

• da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.

*Ne  financiraju  se  troškovi  izrade  projektne  dokumentacije,  studije  i  elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.

 

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

a) Uređenje  (lakši  građevinski  zahvati)  i  označavanje  postojećih  i  novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o p  prometnim  znakovima,  signalizaciji  i  prometu  na  cestama  (Narodne  novine 92/19)  i  pripadajuće  tehničke  specifikacije  prometnih  znakova  te  Pravilniku  o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).

 

b) Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.

 

c) Postavljanje  brojača  biciklističkog  kretanja/prometa  na  EuroVelo  rutama, međunarodnim  pravcima  cikloturističkih  ruta,  u  [...]

By |18 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

LISTA ODOBRENIH PROJEKATA NA 2. POZIVU INTERREG HU-HR

Odbor za praćenje Programa (OP/MC), kao tijelo koje donosi odluke te prati i nadzire provedbu Programa, na svojem je 9. sastanku, održanom 15. siječnja 2020. u Balatonszemesu, donijelo odluku o dodjeli sredstava za 41 projekt u okviru drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Odbor za praćenje Programa u skladu s investicijskim prioritetima Programa dodijelio je sredstva i jednom strateškom (“MuraKOBridge”, Glavni korisnik: NIF Zrt.) i jednom pilot projektu (CBJointStrategy, Glavni korisnik: Pannon EGTS).

Popis projekata odobrenih u okviru Drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga dostupan je na službenim internetskim stranicama Programa:

http://www.huhr-cbc.com/hr/vijesti/drugi-poziv-na-podnoenje-projektnih-prijedloga—lista-odobrenih-projekata/298

NAPOMENA: Za komponentu 2.12. Turističke atrakcije Odluka o odabiru projekata će se donijeti naknadno.

 

By |6 veljače, 2020|Vijest|0 Comments|

USPOSTAVA POSTROJENJA ZA OBRADU/RECIKLIRANJE GRAĐEVNOG I/ILI KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/ recikliranje građevinskog i krupnog otpada komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustavu gospodarenja otpada, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali poduzetnici, srednji i veliki poduzetnici.

U okviru Poziva bespovratna sredstva državne potpore biti će dodijeljena projektima za ulaganje u:

Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada
Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 HRK, dok je najniži iznos bespovratnih sredstava 1.000.000,00 HRK, a najviši 7.500.000,00 HRK.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

By |3 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|