Postupajući odgovorno i u skladu s odredbama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine i Odluke o organizaciji rada upravnih tijela Grada Čakovca za vrijeme trajanja koronavirusa, Klasa: 008-01/20-01/10, Urbroj: 2109/2-01-20-2 od 20. ožujka 2020. godine, Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o., raditi će u skraćenom dnevnom radnom vremenu od 8:00 sati do 14:00 sati, uz prisustvo samo jednog radnika na radnom mjestu u sjedištu Agencije.

 

Stranke i klijenti se ne primaju.

 

Svi radnici Agencije dostupni su svakodnevno, u redovnom dnevnom radnom vremenu od 7:00 sati do 15:00 sati, od ponedjeljka do petka, putem komunikacijskih i digitalnih kanala (mobitel, elektronska pošta, i sl.)

 

Kontakti svih radnika Agencije (brojevi mobitela i e-mail adrese) dostupni su na web stranici Agencije www.cakra.hr.

 

 

UPRAVA AGENCIJE

                                                                                     Damira Vresk