Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – SAPARD/IPARD Agencija – objavilapeti javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda“.#

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 58/11, a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) i na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalaze i Vodiči za korisnike za ove mjere.

Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za plaćanja, a može im se pristupiti i preko web stranice Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 30. svibnja 2011. i traje zaključno do 11. srpnja 2011., sukladno tekstu Natječaja.