Natječaj

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Mali i srednji poduzetnici u sektoru prerađivačke industrije mogu se javiti za bespovratna sredstva iz instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU“ u minimalnom iznosu od 500.000,00 kuna do maksimalno 7,5 milijuna kuna.
Intenzitet regionalne potpore za srednje poduzetnike je 35 % vrijednosti projekta, za male poduzetnike 45 %.

Prihvatljivi su projekti osnivanja nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu i to ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unapređenjem organizacije poslovanja i usavršavanjima.

Prijave se zaprimaju već od 30. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. putem sustava eFondovi.

Javni poziv i sva potrebna dokumentacija je OVDJE.

By |22 travnja, 2021|Natječaj|0 Comments|

PROGRAM RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

Sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:

Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl);
Izgradnja i uređenje bike parkova.

Ministarstvo sufinancira do 90 % opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a maksimalni 400.000 kuna.

Pošto je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini obustavljen u svibnju prošle godine radi izvanrednog stanja izazvanog pojavom i širenjem virusa SARS-CoV-2 te Odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za [...]

By |2 ožujka, 2021|Natječaj|0 Comments|

Najava poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavilo je poziv namijenjen poduzetnicima za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje.
Poziv iz 2018. godine
Prošli poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ iz 2018. predviđao je dodjelu bespovratnih sredstava za projekte početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenja kapaciteta, diversifikacije proizvodnje ili temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu.

Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosila je minimalno 500.000,00 kuna, a maksimalno 15.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisio je o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti pa je, primjerice, regionalna potpora iznosila 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja.
Prihvatljive aktivnosti
Financirale su se aktivnosti izgradnje i/ili opremanja, uključujući građenje ili rekonstrukciju poslovnih objekata, nabavu novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te hardvera i softvera. Ostali prihvatljivi troškovi uključivali su usavršavanje i sudjelovanje na sajmovima, uvođenje grijanja i hlađenja te savjetodavne aktivnosti vanjskih konzultanata.

Ako ste zainteresirani za poziv u najavi, kontaktirajte nas kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga: damira@cakra.hr

By |2 ožujka, 2021|Natječaj|0 Comments|

Nova mjera potpore kulturnom sektoru -„Jer svirati se mora”

U suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom Ministarstvo kulture i medija pripremilo je novu mjeru potpore kulturnom i kreativnom sektoru, ugroženom uslijed pandemije, kojom će se potaknuti odvijanje koncertne aktivnosti.
Hrvatska glazbena unija je objavila Poziv za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta „Jer svirati se mora” temeljem Sporazuma s Ministarstvom kulture i medija, u utorak 17. studenog 2020. godine. Poticat će se koncertni programi hrvatskih glazbenika izvođača, kontinuirane i potvrđene prisutnosti u kulturnom životu Republike Hrvatske, visoke razine kvalitete, namijenjeni različitim dobnim profilima publike.
Financijska potpora u obliku bespovratnih sredstava namijenjena je za pomoć pri organizaciji koncerata tijekom pandemije, a sredstva za navedeni projekt Hrvatskoj glazbenoj uniji u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo kulture i medija.
Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti, pravne i fizičke osobe koje obavljaju izvođačku ili drugu, s izvođačkim aktivnostima povezanu, djelatnost u kulturi, pravne i fizičke osobe koje raspolažu koncertnim prostorima. Prijave se podnose u razdoblju od 17. studenog do 22. prosinca 2020. godine za glazbene programe koji će se održati u razdoblju od studenog 2020. do lipnja 2021. godine.
Ministarstvo je u prvom valu pandemije i potpunog zatvaranja mjerama nastojalo osigurati potporu umjetnicima koji su izgubili mogućnost djelovanja. U drugoj fazi, mjerama iz Kriznog COVID fonda željeli smo pokrenuti zaustavljeni kulturni život, omogućiti rad i djelovanje umjetnika u otežanim uvjetima za što smo osmislili ad-hoc natječaje i omogućili linije povoljnih kredita za likvidnost sa 100 % jamstvom.
U ovoj trećoj fazi osigurala se dodatna potpora proizvodnji filmova preko Hrvatskog audiovizualnog centra, objavljen je javni poziv za poticanje nastavka aktivnosti u području izvedbenih umjetnosti i javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih [...]

By |20 studenoga, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje
Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

 
I.
Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.
II.
Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 umjetničke organizacije
 strukovne udruge u području kulture
 samostalni umjetnici
 nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti

 
III.
Potpore se dodjeljuju za:

 financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

IV.
Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:

temeljne kriterije:

profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
ostvareni prihodi temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini
smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa

 

specifične kriterije:

inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima [...]

By |6 studenoga, 2020|Natječaj|0 Comments|

OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu nenamjenskih bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji je predmet Natječaja za štete uzrokovane elementarnom/ prirodnom nepogodom u periodu od 1.1.2019. godine i štete uzrokovane katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja, a intenzitet potpore iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti OVDJE.

By |3 studenoga, 2020|Natječaj|0 Comments|

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 2

Dana 30. listopada 2020. Ministarstvo zdravstva objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti (UP.02.2.1.08) koji će se financirati u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji / partneri su udruge koje djeluju u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, zaklade koje imaju utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv, ali može istovremeno biti partner u drugom projektnom prijedlogu i sudjelovati u više od jednog projektnog prijedloga.

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Planirano trajanje provedbe projekta je od 12 do 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti za ostvarenje cilja Poziva su sljedeće: medijske kampanje, izrada televizijskih spotova i reklama, organizacija okruglih stolova i otvorenih dana, organizacija radionica, seminara, predavanja, održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera (koncerti, sportski događaji), izrada edukativnih materijala (letci, brošure, plakati, on line materijali) i održavanje webinara. Osim toga, prihvatljive su aktivnosti upravljanja projektom i praćenja provedbe projekta, te aktivnosti za promidžbu i vidljivost (promotivni materijali, informativni događaji i sl.).

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi [...]

By |3 studenoga, 2020|Natječaj|0 Comments|

SUFINANCIRANJE EO ZGRADA SA SVOJSTVOM KULTURNOG DOBRA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekta energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici.

Fond će dodjeljivati sredstva subvencije do 1.000.000 kuna po prijavi za opravdane troškove:

do 80% ako se radi o:

projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na prvoj skupini otoka ili na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti manji od 75% prosjeka RH)
prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti manji od 50% prosjeka RH)

do 60% ako se radi o:

projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH)
prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH)

do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za provođenje jedne ili više mjera, na jednoj ili više građevina.

Opravdani su troškovi:

provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE (ovojnica, strojarstvo, elektrotehnika, OIE – prema tehničkim uvjetima ovog Poziva – prilog 1.)
stručnog nadzora

nastali nakon objave Poziva što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci za prijave mogu se upisivati, kao i spremati dokumenti, u “e-Prijave” na stranicama FZOEU od 3. prosinca 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi od 11. prosinca 2020. godine u 9:00 [...]

By |30 listopada, 2020|Natječaj|0 Comments|

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-savjetovanja dva nacrta natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.
1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine.

Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.
Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda kao što su masline, grožđe, mlijeko, meso, voće, povrće, ljekovito bilje te pakiranje jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda.

Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019. Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.6.2020. godine (uključujući 30.6.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

VAŽNA NAPOMENA!

Sve zainteresirane potencijalne korisnike [...]

By |22 listopada, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „PRONAĐI ME!“ – PROVEDBA AKTIVNOSTI DOSEGA I OBRAZOVANJA NEAKTIVNIH MLADIH OSOBA U NEET STATUSU

Od 10. srpnja 2020. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“-provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Poziv je trajno otvoren do 31. 12. 2020. (bespovratna sredstva), a financira se u 100 % intenzitetu potpore (91,89 % EU sredstva i 8,11 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Poziv je u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade te Planom implementacije Garancije za mlade 2019.-2020. koji je Vlada RH usvojila u svibnju 2019. godine. Praćenje provedbe Garancije za mlade od strane Europske komisije ukazuje na to da sheme GZM u EU pa tako i u RH još uvijek nisu dosegnule sve mlade ljude, a posebno su slabo zastupljeni mladi koji se nalaze u nepovoljnom položaju.

Uzevši u obzir da je od 2014. godine do danas Republika Hrvatska provodila većinom mjere za nezaposlene NEET osobe, odnosno za one mlade koji se prijavljuju u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i aktivno traže posao, potrebno je uložiti dodatne napore za podršku mladim ljudima koji su neaktivni i najudaljeniji od tržišta rada. Stoga je ovaj Poziv usmjeren jačanju mjera informiranja i dosega te snažnijem angažmanu u radu s mladim neregistriranim NEET osobama. Aktivnostima u okviru ovog Poziva, prvi puta se financiraju takve aktivnosti za mlade neaktivne NEET osobe, kako bi se kroz obuhvatniji [...]

By |13 srpnja, 2020|Natječaj|0 Comments|