Međimurska županija i ove je godine u svom Proračunu osigurala sredstva namijenjena za rad udruga civilnog društva registriranih na području županije.

Sukladno tome raspisan je Poziv za predlaganje programa i projekta za financijsku potporu u 2017. godini, određena su područja aktivnosti, opći uvjeti za prijavu te prednost u vrednovanju projekta. Sam natječaj usmjeren je na provođenje programa i projekata koji zadovoljavaju potrebe članica i članova Udruga, društvene zajednice u cjelini te razvoju civilnog društva.

Područja aktivnosti

Vrlo je širok spektar područja aktivnosti, a obuhvaća zdravstvo, socijalnu skrb, djece i mladih te druge socijalne skupine, humanitarne djelatnosti, odgoj, obrazovanje te promociju vrijednosti građanskog društva, demokracije i civilnog društva. Isto tako naglasak se stavlja na promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštitu okoliša i prirode, unapređenje kvalitete života te drugih djelatnosti značajnih za stanovnike Međimurske županije. Vrlo važan segment, poljoprivreda i šumarstvo te aktivnosti s ovog područja, također su uvršteni u raspodjelu proračunskih sredstava po ovom Pozivu, kako upravo naša Županija slovi kao jedna od najrazvijenijih u tim područjima. Svaka udruga civilnog društva iz područja svoje djelatnosti može prijaviti jedan projekt ili program te mora udovoljavati propisanim općim uvjetima navedenim u samom pozivu.

Prednosti

Također, važno je napomenuti kako će prijavljeni projekti udruga koje u svojim aktivnostima uključuju volontere, usmjerene su na rad sa skupinama djece i mladih u riziku, starijih i nemoćnih, dugotrajno nezaposlenih i socijalno isključenih, ili pak one koje provode mjere nacionalne strategije, programa i planova, imati prednost pri vrednovanju prijave.

Prijave se mogu dostaviti ili poslati poštom na adresu Međimurske županije najkasnije do 10. ožujka 2017. godine do 12:00 sati. 

Natječajnu dokumentaciju te detaljnije upute možete preuzeti OVDJE.