Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama Natječaj za provedbu podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”, tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju navršenih 18 godina, a manje od navršenih 41 godinu i koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.

Visina potpore iznosi 376.840,00 kuna po korisniku, a intenzitet potpore je 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda,
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada,
  • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 21. prosinca 2016. godine do 24. veljače 2017. godine.

Više informacija dostupno je na web stranici Strukturnih fondova.