Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji: 
 
Prijavitelj mora biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:
 • Skupina A – umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Skupina B – umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • Skupina C – umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Skupina A – Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama;
 • Skupina B – Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju;
 • Skupina C – Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

Stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Alokacija sredstava po skupinama:
 • Skupina A – 3.000.000,00 kuna;
 • Skupina B – 7.500.000,00 kuna;
 • Skupina C – 7.500.000,00 kuna.

Najniži i najviši iznos potpore:

 • Skupina A –  najniži iznos 100.000,00 kuna; najviši iznos 700.000,00 kuna;
 • Skupina B – najniži iznos 100.000,00 kuna; najviši iznos 1.000.000,00 kuna;
 • Skupina C – najniži iznos 400.000,00 kuna.; najviši iznos 1.000.000,00 kuna.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Rok: 28. 2. 2017.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.