Cakra

DAN OTVORENIH VRATA STE(A)M

Živimo u svijetu koji se ubrzano mijenja, tehnologija napreduje, a znanje postaje ključno oružje. Učenje iz područja znanosti, tehnologije, inženjeringa, [kreativnosti] i matematike (STE[A]M) omogućuje našoj djeci da razviju kritičko razmišljanje, rješavanje problema i kreativnost.Kroz STE[A]M edukaciju, djeca stječu vještine koje će im pomoći da se lakše prilagode budućim izazovima i postanu inovatori koji će oblikovati svijet oko sebe.Dajmo im priliku da istraže, pitaju pitanja i razvijaju svoju znatiželju!

Pozivamo vas na naš DAN OTVORENIH VRATA kako biste se upoznali s nebrojenim prilikama edukacije djece te kojima im želimo osigurati bolju budućnost, ove subote od 10 do 14 sati u Metalskoj jezgri Čakovec.

Sve informacije i digitalni plakat nalaze se ovdje:https://mik.hr/dani/

OBAVIJEST!

Nova web stranica Razvojne agencije grada Čakovca je u procesu izrade te se unaprijed ispričavamo na eventualnim nedostupnim sadržajima.

Za sva pitanja slobodno se obratite na mail adresu damira@cakra.hr ili na broj telefona 040 311 230.

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je objavljen 7. lipnja 2021. godine.

Prihvatljivi korisnici su:

Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja;trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica;javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića;dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore na ovome Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:

50.000.000 HRK za sektor tržnica;50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova;100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina;50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore iznosi od 80 do 100 % (Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Mali i srednji poduzetnici u sektoru prerađivačke industrije mogu se javiti za bespovratna sredstva iz instrumenta „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja – REACT EU“ u minimalnom iznosu od 500.000,00 kuna do maksimalno 7,5 milijuna kuna.
Intenzitet regionalne potpore za srednje poduzetnike je 35 % vrijednosti projekta, za male poduzetnike 45 %.

Prihvatljivi su projekti osnivanja nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciju proizvodnje ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu i to ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu, unapređenjem organizacije poslovanja i usavršavanjima.

Prijave se zaprimaju već od 30. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. putem sustava eFondovi.

Javni poziv i sva potrebna dokumentacija je OVDJE.

By |22 travnja, 2021|Natječaj|0 Comments|

Održana početna konferencija projekta „Eco bridge“

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, u srijedu, 3.3.2021. održana je početna konferencija projekta „Eco bridge“ kojeg su pripremale Razvojna agencija ČAKRA i Regionalna razvojna agencija REDEA u suradnji sa partnerima na projektu Međimurskom županijom, Javnom ustanovom za zaštitu prirode „Međimurska priroda“, Gradom Letenje i Nacionalnom parku Balaton-felvideki. U sklopu projekta, između ostalih aktivnosti, obnoviti će se i urediti i čakovečki Perivoj Zrinski.

Projekt su predstavili voditelj projekta Toni Fažon, predstavnica partnera Međimurske županije, Valentina Biševac te gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan  Kovač.

Ukupna vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura. Dio projekta koji je u nadležnosti Grada Čakovca vrijedan je 300.000 eura, od čega je 85% sredstava financirano iz Europske unije. Pomoću tih sredstava izvršit će se revitalizacija Perivoja Zrinskih koja uključuje uklanjanje dotrajalih i bolesnih biljki te sadnju mladog drveća i grmlja, zatim obnovu dijela infrastrukture poput uređenja staza, zamjene klupa i koševa za smeće, ali i instaliranje mjernih uređaja za mjerenje vrijednosti kvalitete zraka i tla.

Govoreći o projektu, njegov voditelj Toni Fažon je istaknuo kako temelj projekta „Eco bridge“ leži u činjenici da Mađarska i Hrvatska dijele prirodne resurse koji se nalaze između granica njihovih država i povezani su s rijekama Murom i Dravom, dok je njegov krajnji cilj procijeniti trenutnu situaciju sveobuhvatnom studijom naših institucija i ustanova poput parkova prirode i stručnjaka za ptice s obje strane granice te poboljšati ekološki status prirodnih staništa u pograničnom području.

Gradonačelnik Stjepan Kovač podsjetio je kako u Perivoj Zrinski proglašen zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture prije više od 45 godina. Kroz ovaj projekt Perivoju će se postupnom obnovom vratiti stari sjaj.

By |5 ožujka, 2021|Vijest|0 Comments|

PROGRAM RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU U 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini. Za predmetni program je u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurano četiri milijuna kuna.

Sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Prema prethodnom izrađenom Operativnom planu razvoja cikloturizma županije (2017.-2020.), sufinancira se sljedeće:

Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
Izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
Uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza (uključujući i staze za određene tipove biciklizma – enduro, XC, downhill i sl.);
Izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljenje pametnih klupa, postavljanje info tabli o odmorištu i relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl);
Izgradnja i uređenje bike parkova.

Ministarstvo sufinancira do 90 % opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, a maksimalni 400.000 kuna.

Pošto je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini obustavljen u svibnju prošle godine radi izvanrednog stanja izazvanog pojavom i širenjem virusa SARS-CoV-2 te Odluke Vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za [...]

By |2 ožujka, 2021|Natječaj|0 Comments|

Najava poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavilo je poziv namijenjen poduzetnicima za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje.
Poziv iz 2018. godine
Prošli poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ iz 2018. predviđao je dodjelu bespovratnih sredstava za projekte početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenja kapaciteta, diversifikacije proizvodnje ili temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu.

Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosila je minimalno 500.000,00 kuna, a maksimalno 15.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisio je o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti pa je, primjerice, regionalna potpora iznosila 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja.
Prihvatljive aktivnosti
Financirale su se aktivnosti izgradnje i/ili opremanja, uključujući građenje ili rekonstrukciju poslovnih objekata, nabavu novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te hardvera i softvera. Ostali prihvatljivi troškovi uključivali su usavršavanje i sudjelovanje na sajmovima, uvođenje grijanja i hlađenja te savjetodavne aktivnosti vanjskih konzultanata.

Ako ste zainteresirani za poziv u najavi, kontaktirajte nas kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga: damira@cakra.hr

By |2 ožujka, 2021|Natječaj|0 Comments|

Nova mjera potpore kulturnom sektoru -„Jer svirati se mora”

U suradnji s Hrvatskom glazbenom unijom Ministarstvo kulture i medija pripremilo je novu mjeru potpore kulturnom i kreativnom sektoru, ugroženom uslijed pandemije, kojom će se potaknuti odvijanje koncertne aktivnosti.
Hrvatska glazbena unija je objavila Poziv za predlaganje koncertnih programa u okviru projekta „Jer svirati se mora” temeljem Sporazuma s Ministarstvom kulture i medija, u utorak 17. studenog 2020. godine. Poticat će se koncertni programi hrvatskih glazbenika izvođača, kontinuirane i potvrđene prisutnosti u kulturnom životu Republike Hrvatske, visoke razine kvalitete, namijenjeni različitim dobnim profilima publike.
Financijska potpora u obliku bespovratnih sredstava namijenjena je za pomoć pri organizaciji koncerata tijekom pandemije, a sredstva za navedeni projekt Hrvatskoj glazbenoj uniji u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo kulture i medija.
Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima osnivač nije tijelo javne vlasti, pravne i fizičke osobe koje obavljaju izvođačku ili drugu, s izvođačkim aktivnostima povezanu, djelatnost u kulturi, pravne i fizičke osobe koje raspolažu koncertnim prostorima. Prijave se podnose u razdoblju od 17. studenog do 22. prosinca 2020. godine za glazbene programe koji će se održati u razdoblju od studenog 2020. do lipnja 2021. godine.
Ministarstvo je u prvom valu pandemije i potpunog zatvaranja mjerama nastojalo osigurati potporu umjetnicima koji su izgubili mogućnost djelovanja. U drugoj fazi, mjerama iz Kriznog COVID fonda željeli smo pokrenuti zaustavljeni kulturni život, omogućiti rad i djelovanje umjetnika u otežanim uvjetima za što smo osmislili ad-hoc natječaje i omogućili linije povoljnih kredita za likvidnost sa 100 % jamstvom.
U ovoj trećoj fazi osigurala se dodatna potpora proizvodnji filmova preko Hrvatskog audiovizualnog centra, objavljen je javni poziv za poticanje nastavka aktivnosti u području izvedbenih umjetnosti i javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih [...]

By |20 studenoga, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje
Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

 
I.
Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.
II.
Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.
Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 umjetničke organizacije
 strukovne udruge u području kulture
 samostalni umjetnici
 nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti

 
III.
Potpore se dodjeljuju za:

 financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

IV.
Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:

temeljne kriterije:

profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici
ostvareni prihodi temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini
smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa

 

specifične kriterije:

inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima [...]

By |6 studenoga, 2020|Natječaj|0 Comments|

OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu nenamjenskih bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji je predmet Natječaja za štete uzrokovane elementarnom/ prirodnom nepogodom u periodu od 1.1.2019. godine i štete uzrokovane katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja, a intenzitet potpore iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti OVDJE.

By |3 studenoga, 2020|Natječaj|0 Comments|