Nekategorizirano

OBAVIJEST!

Nova web stranica Razvojne agencije grada Čakovca je u procesu izrade te se unaprijed ispričavamo na eventualnim nedostupnim sadržajima.

Za sva pitanja slobodno se obratite na mail adresu damira@cakra.hr ili na broj telefona 040 311 230.

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je objavljen 7. lipnja 2021. godine.

Prihvatljivi korisnici su:

Jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja;trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica;javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića;dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore na ovome Natječaju iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:

50.000.000 HRK za sektor tržnica;50.000.000 HRK za sektor vatrogasnih domova;100.000.000 HRK za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina;50.000.000 HRK za sektor dječjih vrtića.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore iznosi od 80 do 100 % (Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Jedan (isti) korisnik može podnijeti najviše dva zahtjeva za potporu, za projekte iz različitih sektora.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Fakultet organizacije i informatike, Grad Varaždin i Grad Čakovec domaćini 3. partnerskog sastanka EU projekta ABCitiEs

U Varaždinu, 14. listopada 2019. – U tjednu od 14. do 16. listopada 2019. na Fakultetu organizacije i informatiku, a u suradnji s gradovima Varaždin i Čakovec započeo je sastanak projektnih partnera s ciljem praćenja realizacije projektnih aktivnosti, kao i upoznavanja lokalne sredina uključene u projekt ABCitiEs prepoznavanja dobre i loše prakse u provođenju lokalne politike u poticanju poduzetništva, ali i s ciljem međusobnog umrežavanja. Tijekom trodnevnog sastanka, sudionici će sudjelovati u panel raspravama, radionicama koje se provode kako na FOI-ju, tako i u gradovima Varaždin i Čakovec.
Projekt ABCitiES provodi se unutar Interreg Europe programa financiranja, Europskog fonda za regionalni razvoj koji podupire interregionalnu suradnju. Projekt će trajati do 31. svibnja 2022. godine i ukupne je vrijednosti 1.596.561,00 eura. U provođenju projektnih aktivnosti sudjeluje 5 europskih urbanih regija: Amsterdam, Atena, Manchester, Vilnius, te gradovi Varaždin i Čakovec iz Hrvatske, a čiji su predstavnici stigli u Varaždin kako bi se upoznali sa inovativnim i učinkovitim mjerama suradnje na području udruživanja snaga lokalnih poduzetnika na jedan novi način, a sve s ciljem poticanja rasta poslovanja i inovacija te stvaranja privlačnijeg poslovnog okruženja.
Regije su pokrenule ovaj projekt kako bi razmijenile iskustva i stekle nova znanja, kao i razvile nove učinkovitije instrumente lokalne politike važne za poticanje suradnje poduzetnika kroz suvlasništvo u objektima ili u tehnologiji, upravljanje zajedničkim tržištem, kao i zajedničkim radom na unaprijeđenju zajedničkih javnih prostora.
U europskim gradovima lokalni poduzetnici udružuju svoje snage na nove načine kako bi potaknuli rast poslovanja i inovacija te stvorili privlačnije poslovno okruženje. Vrijednost takvih kolektiva sve više prepoznaju lokalne vlasti i kreiraju nove mjere poticajne politike.
Konferencija za medije najavljena je za utorak, 15. listopada 2019. godine u 9:30 sati u Salonu Gradske vijećnice. Konferenciji će prisustvovati [...]

By |16 listopada, 2019|Nekategorizirano|0 Comments|

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti  114.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Pozivom su predviđene:

A) Potpore za inovacije za MSP-ove
B) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
C) Potpore male vrijednosti (pod uvjetom da su dodijeljene potpore navedene u točkama A i B)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

  • Permalink Gallery

    INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2015. GODINU ZA RURALNI RAZVOJ

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2015. GODINU ZA RURALNI RAZVOJ

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA PRR 2015.

Poziv na završnu konferenciju projekta PORETEKS

Predstavljanje rezultata na završetku projekta PORETEKS –
»Ponovna uporaba i recikliranje tekstilnog otpada za očuvanje okoliša
na prekograničnom području«
koja će se održati
 
u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. u 10.00 sati
u Domu sindikata u Čakovcu
Globalna industrija tekstila uzrokuje ozbiljne probleme kao što su crpljenje vodenih izvora, uporaba električne energije, kemikalija i pesticida. Ako bi svaki stanovnik ponovno upotrijebio ili preradio 1 kilogram odjeće, sačuvalo bi se 6.000 litara vode. Kako bi o tome upozorili širu javnost i podignuli svijest o okolišu, projekt PORETEKS nudi različita praktična rješenja na području ponovne upotrebe i recikliranja otpadnog tekstila kao važnog izvora sirovina na prekograničnom području Slovenija – Hrvatska.

 

Prekogranični projekt provodi sedam partnera iz Slovenije i Hrvatske: ZRS Bistra Ptuj (vodeći partner), Javne službe Ptuj, ORZ, JARA, Čakom, Čakra i Evolution.

Na završnu konferenciju pozivamo novinare i zainteresiranu javnost.

 
Predviđeni program:
 
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj
Ciljevi projekta, prekogranični učinci i održivost projekta
 dr. Marinka Vovk, ORZ
Mobilna aplikacija za pravilno postupanje s otpadom na prekograničnom području
 
Snježana Tkalčec Avirović, Čakom in Gregor Uhan, JS Ptuj
Prikupljanje otpadnog tekstila i modne radionice inovativne obnove rabljenog tekstila
Danijel Brkljač, Evolution
Ciklus modnih revija sa ciljem podizanja svijesti o važnosti ponovne uporabe/
 
Zlatko Zadravec, JARA i Ivana Grabar, Čakra
Tržišne mogućnosti upotrebe otpadnog tekstila za ponovnu upotrebu i recikliranje u svrhu izolacije
 
 
Veselimo se Vašem dolasku!
 
.

  • Permalink Gallery

    Natječaj za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Natječaj za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Obavještavamo da je u Narodnim novinama 46/15 raspisan Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Detalje možete pogledati ovdje.

  • Permalink Gallery

    Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu

U svrhu razvijanja socijalnih usluga za starije osobe koje pridonose njihovom uključivanju u život  zajednice i poboljšanju kvalitete njihova života kao i radi nastavka provođenja organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe, Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge, domove socijalne skrbi, vjerske zajednice i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, da sukladno uvjetima ovog Poziva, dostave prijave za financijsku potporu.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.200.000,00 kuna. Maksimalni iznos po pojedinom projektu  je 80.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 09. siječnja 2015.

 

Više o natječaju na www.mspm.hr

Potpisan Sporazum o partnerstvu za projekt PORETEKS

 
Agencija je jučer, 23.10.2014. sudjelovala na parterskom sastanku u sklopu projekta PORETEKS na kojem je potpisan Sporazum o partnerstvu među partnerima. Ugovor o sufinaciranju potpisan je 9.10.2010. a projekt se počeo provoditi od 1.1.2014. godine na vlastitu odgovornost partnera. Projekt sadrži aktivnosti prikupljanja i obrade otpadnog tekstila te podizanja svijesti o mogućnostima njegove ponovne uporabe.
U okviru projekta uskoro će biti organizirani info dani kojima će se projekt predstaviti široj javnosti.

 

By |24 listopada, 2014|Nekategorizirano|0 Comments|

Projekti u provedbi

 

 

Projekti u provedbi:

“Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca IV”

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda, čija je ukupna vrijednost 8.154.324,00 kuna za trajanje od 4 godine. Sufinanciranje iz Fonda iznosi 85% dok preostalih 15% osigurava Grad Čakovec. U tijeku projekta planirano je zapošljavanje 70 pomoćnika za učenike s teškoćama u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca.

“Prvi sam izbor na tržištu rada – ručan, kompetentan, lako zapošljiv” 

U projektu sudjeluju Pučko otvoreno učilište Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje Čakovec i Razvojna agencija grada Čakovca. Trajat će 18 mjeseci te će za vrijeme trajanja projekta 103 osobe biti educirane i osposbljene za rad kroz tri različite mogućnosti osposobljavanja i program osnovnog školovanja odraslih. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.264.035,45 kn i u 100% je sufinanciranju od strane Europskog socijalnog fonda.

“Školski obrok za sve!”

U školskoj godini 2017.-2018. provodi se projekt sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda koji uključuje osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Projekt se provodi u I. osnovnoj školi Čakovec, III. osnovnoj školi Čakovec, Osnovnoj školi Ivanovec i Osnovnoj školi Kuršanec. Ukupna vrijednost projekta iznosi 476.411,84 kuna te je u potpunosti financiran iz Fonda.

“Istakni se, osvoji posao 2”

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Čakovec, Tehnološko inovacijskim centrom Čakovec i Udrugom Zora. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 942.208,33 kn. Projekt traje 2,5 mjeseci te će unaprijediti kompetencije i vještine traženja posla nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina u Međimurskoj županiji.