Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavilo je poziv namijenjen poduzetnicima za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje.

Poziv iz 2018. godine

Prošli poziv „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ iz 2018. predviđao je dodjelu bespovratnih sredstava za projekte početnih ulaganja povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenja kapaciteta, diversifikacije proizvodnje ili temeljite promjene u sveukupnom proizvodnom procesu.

Najniža vrijednost potpore po projektnom prijedlogu iznosila je minimalno 500.000,00 kuna, a maksimalno 15.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore ovisio je o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti pa je, primjerice, regionalna potpora iznosila 45% za mikro i mala poduzeća te 35% za srednja.

Prihvatljive aktivnosti

Financirale su se aktivnosti izgradnje i/ili opremanja, uključujući građenje ili rekonstrukciju poslovnih objekata, nabavu novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te hardvera i softvera. Ostali prihvatljivi troškovi uključivali su usavršavanje i sudjelovanje na sajmovima, uvođenje grijanja i hlađenja te savjetodavne aktivnosti vanjskih konzultanata.

Ako ste zainteresirani za poziv u najavi, kontaktirajte nas kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga: damira@cakra.hr