Poziv na dostavu prijedloga projekata objavljuje Upravljačko tijelo za provedbu projekata i vrijedi za prihvatljive prijavitelje iz Hrvatske i Slovenije.

Natječaj je otvoren do16.04.2012. do 15:30 sati.

Natječajna dokumentacija koja se sastoji od Priručnika za provedbu projekata (PPP), prijavnog obrasca i njegovih priloga, primjerka IPA ugovora o sufinanciranju, primjerka Sporazuma o partnerstvu, te IPA operativnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Dostupna je na web stranici www.si-hr.eu .