Udruga Lovačko društvo „Fazan“ Nedelišće, na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine broj 91/96, 124/97, 174/04) odnosno na temelju Zakona o obveznim odnosima i Zakona o vlasništvu i drugim stvarima pravima, raspisuje #

 

 

 

NATJEČAJ

 

Za iskazivanje interesa za zakup ili kupnju Lovačkog doma u Nedelišću

 

 

UVJETI ZAKUPA

 

Predmet natječaja je davanje u zakup:

 

– cijele nekretnine (zgrada i zemljište Lovačkog doma) ili dijela nekretnine (određeni prostor ili prostorije Lovačkog doma u Nedelišću), izuzev jedne prostorije, radna soba za sastanke koju će i dalje koristiti udruga Lovačko društvo „Fazan“ Nedelišće za svoje potrebe. Sjedište nekretnine lovačkog doma je na adresi u Nedelišću, Karlovića Vinka 53. Ukupna površina cijelog lovačkog doma iznosi 516,73 m2, plus 1.705 m2 okolnog zemljišta.

 

 

Budućem zakupniku/zakupnicima omogućit će se korištenje zajedničkog prostora (ulaz u zgradu, predprostor površine 61,48 m2, hodnik površine 18,99 m2, sanitarne prostorije – muški WC površine 12,48 m2, ženski WC površine 7,41 m2), kao i svim postojećim priključcima koji postoje u objektu (struja, voda, kanalizacija).

 

Namjena prostora: cijeli prostor – objekt ili dio prostora (pojedine prostorije) može se koristiti za ugostiteljske usluge, uredski prostor ili obavljanje tihog obrta.

 

Početna mjesečna zakupnina: ________________ kn po m2.

 

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme, minimalno 5 godina.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenih natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

 

 

UVJETI KUPNJE

 

Predmet natječaja je prodaja:

 

– cijele nekretnine (zgrada i zemljište Lovačkog doma) upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, u z.k. ul. ________, k.o. Nedelišće, čest. br.______, što u naravi predstavlja _________, površine ______.

 

 

 

Početna kupoprodajna cijena iznosi: __________kn po m2.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene.

 

 

 

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

a) jasnu naznaku za što se iskazuje interes: zakup ili kupnja

 

b) preslika rješenja o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar, iz kojeg mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koju bi obavljala u predmetnom objektu,

 

c) potvrdu porezne uprave o stanju duga,

 

d) vrstu djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u predmetnom objektu, odnosno namjena za koju bi koristio prostor u slučaju iskazivanja interesa za zakup prostora,

 

e) ponuđen iznos mjesečne zakupnine odnosno ponuđena kupoprodajna cijena.

 

 

 

Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – zakup prostora/ kupoprodaja prostora ne otvaraj“ na adresu: Udruga Lovačko društvo „Fazan“ Nedelišće, 40305 Nedelišće, Karlovića Vinka 53.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana nakon završenog natječaja.

Dodatne informacije ili mogućnost dogovora za razgledavanje nekretnine na broj telefona:

040/821-107.