Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 18. 2. 2020. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA.

 

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

 

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  1.  reciklažna dvorišta – građevine:
    – najniži iznos 500.000,00 HRK
    – najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

 

  1.  reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
    – najniži iznos 100.000,00 HRK
    – najviši iznos 800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

1.a) Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama sinvaliditetom;
f) aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
g) Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II));

 

1.b) Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
a) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
b) aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice;

2. Upravljanje projektom:
Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).

3. Izobrazno – informativne aktivnosti:
Izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

 

Početak zaprimanja projektnih prijava: 18. 3. 2020.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga: 15. 2. 2021., odnosno do iskorištenja sredstava (ovisno o tome što nastupi ranije).