Vijest

  • Permalink Gallery

    U čakovečkim vrtićima provodi se projekt „Vrtić po Vašoj mjeri“, vrijedan preko 3 milijuna kuna

U čakovečkim vrtićima provodi se projekt „Vrtić po Vašoj mjeri“, vrijedan preko 3 milijuna kuna

             U srijedu je u čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana početna konferencija projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“. Riječ je o projektu financiranom preko poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 3.032.53248 kuna.

Ugovor o financiranju potpisan je početkom rujna, a ubrzo je i počela provedba. U projekt su uključene obje predškolske ustanove kojima je Grad Čakovec osnivač, a projekt je u cijelosti financiran europskim odnosno nacionalnim sredstvima.

Kako je u uvodu naglasio gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, Grad se trudi svake godine dodatno unaprijediti standard koje djeca i mladi imaju na području grada, posebno vodeći računa o potrebama najmlađih. Preko ovog projekta u našim ustanovama, omogućen je smjenski odnosno produženi rad, u jasličkim i predškolskim programima. Ovime se roditeljima koji svoje radno vrijeme ne mogu prilagoditi standardnom radnom vremenu vrtića, djecu mogu bez bojazni ostaviti na brizi odgajateljicama i odgajateljima. Nije nevažno ni to što se ovime omogućuju nova zapošljavanja, istaknuo je Kovač te dodao da trenutno broj djece u dobi od 3 do 6 godina koja imaju prebivalište na području Čakovca, a koja su smještena u neku od predškolskih ustanova iznosi 76 posto, što je jedan od najvećih obuhvata u zemlji. Europski je cilj 90 posto djece u vrtićima, a sa ovakvim projektima te dodatnim ulaganjima u gradnju i obnovu objekata, ta će se brojka uskoro dostići.

Prema riječima direktorice Gradske razvojne agencije „ČAKRA“ Damire Vresk, koja je sudjelovala u izradi i prijavi projekta, cilj je projekta uskladiti poslovni i obiteljski život obitelji s uzdržavanim članovima. U sklopu projekta zaposlit će se 11 novih osoba – odgojitelja i stručnjaka u dječjim vrtićima Cipelica i Cvrčak, obogatiti će se dosadašnji program rada vrtića te će se [...]

By |3 listopada, 2018|Vijest|0 Comments|

Provedba projekta Vrtić po Vašoj mjeri!

 

Dana 04.09.2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „VRTIĆ PO VAŠOJ MJERI!“ čiji je korisnik Grad Čakovec, a partneri na projektu su Dječji Vrtić Cipelica i Dječji Vrtić Cvrčak.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.032.532,49 kuna te se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Trajanje projekta je 30 mjeseci te se tijekom tog vremena u DV Cipelica uvodi usluga produljenog boravka djece za dvije jasličke skupine i dvije mješovite skupine djece, a u DV Cvrčak uvodi se usluga produljenog boravka za dvije mješovite grupe i usluga smjenskog rada za jednu novu mješovitu grupu djece. Ukupno se očekuje da će 116 djece biti uključeno u aktivnosti produljenog boravka i smjenskog rada vrtića.

Na razini projekta zaposlit će se ukupno 11 novih osoba te će se obogatiti dosadašnji program rada vrtića usavršavanjem znanja odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih u DV Cipelica i DV Cvrčak.

By |12 rujna, 2018|Vijest|0 Comments|

RASPISANO PET NATJEČAJA NACIONALNE ZAKLADE

Nacionalna zaklada raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški (a) i jedan natječaj za financiranje projekata (b).

Raspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem

doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama ososba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade.

 

Uz navedeno, raspisan je i natječaj “Društveni kapital zajednice” za razvoj lokalnih zajednica.

(a) Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj a ostvaruju se na rok od 3

godine prema sljedećim uvjetima:

 

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE

DEMOKRATIZACIJI I RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

 

2. do Kn 200.000,00 – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 3 (tri) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
3. do Kn 75.000,00- do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga

Natječaja

 

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOSBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA

LOKALNOJ RAZINI

 

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje

Aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

 

2. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje

Aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od [...]

By |21 kolovoza, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

MJERA 4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1. »RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

Natječaj se odnosi na sektor voća i povrća i na sektor stočarstva i peradarstva
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.
Intenzitet potpore iznosi 50%, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 120. 000.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.2. »ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ«
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.
Intenzitet potpore iznosi 50%, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.3. »KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE«

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
Intenzitet potpore iznosi 50%, a pod određenim uvjetima se može povećati za 20%.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

Prvi dio zahtjeva za potporu za navedene natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

 

By |24 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Tip operacije 7.2.1 “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Prihvatljivi korisnici ove potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

vodoopskrbu
odvodnju i/ili
pročišćavanje otpadnih voda.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati, dok se drugi dio zahtjeva za potporu podnosi najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

By |13 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.”

Otvoren je trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina.

Više informacija i projektna dokumentacija na www.strukturnifondovi.hr

By |10 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U POLJOPRIVREDI

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu“ za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi: 200.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda te upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:

Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom.

Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete saznati OVDJE.

By |15 lipnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Ulaganja u vinarije i marketing vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavljuje novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Prihvatljivi korisnici: poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz djela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su: troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine, troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme, troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

Broj projekata odobrenih po pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe),
000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

Za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova
Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova
Za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Rok za podnošenje prijava je 6. srpnja 2018. godine.

Više o Natječaju možete pročitati OVDJE

By |12 lipnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

“Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”

Dana 8. lipnja 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”, pod kodnim brojem UP.02.1.1.08., ukupne vrijednosti od 50.000.000,00 kn.
Ovim Pozivom pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.

Poziv je podijeljen na dvije komponente:

Komponenta 1 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na djecu i mlade u dobi do 29 godina i u riziku od socijalne isključenosti, odnosno djecu i mlade čiji su roditelji nezaposleni ili korisnici dječjeg doplatka, djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade iz jednoroditeljskih obitelji, djecu i mlade iz obitelji s troje ili više djece, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu s teškoćama u razvoju  te mlade koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa ili su nezaposleni te
Komponenta 2 u okviru kojih će se provoditi aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Cilj Poziva: povećati uključenost u zajednicu osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u sportskim sadržajima  te povećati uključenost u zajednicu djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti kroz povećanje dostupnosti besplatnih sportskih sadržaja.

Prihvatljivi prijavitelji: udruge registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti

Prihvatljivi partneri:
–  institucije u radu s mladima i osobama s invaliditetom (npr. domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centri za socijalnu skrb, obrazovne ustanove i sl.)
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– istraživačke
– [...]

By |11 lipnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Za mini mljekare i uljare na raspolaganju 150 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja.

Svrha natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom natječaju (mini mljekare i uljare) iznosi 75.000.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici su

fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda;
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu (uvjet: najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda);
proizvođačke organizacije.

U sklopu Natječaja za objekte za proizvodnju ulja prihvatljivi su projekti za proizvodnju ulja od: maslina, tikva (buča) uljarica i voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta.

Promjena nositelja zajedničkog projekta nije dozvoljena. Partnerski sporazum mora biti sklopljen na rok od najmanje 5 (pet) godina od datuma konačne isplate potpore.

Vrijednost potpore po projektu za ulaganje u objekte za proizvodnju ulja iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.
Vrijednost potpore po projektu za ulaganje u objekte za preradu mlijeka iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Rokovi za oba Natječaja:

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu: najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Više informacija pronađite OVDJE.

By |30 svibnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|