Odbor za praćenje Programa (OP/MC), kao tijelo koje donosi odluke te prati i nadzire provedbu Programa, na svojem je 9. sastanku, održanom 15. siječnja 2020. u Balatonszemesu, donijelo odluku o dodjeli sredstava za 41 projekt u okviru drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Odbor za praćenje Programa u skladu s investicijskim prioritetima Programa dodijelio je sredstva i jednom strateškom (“MuraKOBridge”, Glavni korisnik: NIF Zrt.) i jednom pilot projektu (CBJointStrategy, Glavni korisnik: Pannon EGTS).

Popis projekata odobrenih u okviru Drugog poziva na podnošenje projektnih prijedloga dostupan je na službenim internetskim stranicama Programa:

http://www.huhr-cbc.com/hr/vijesti/drugi-poziv-na-podnoenje-projektnih-prijedloga—lista-odobrenih-projekata/298

NAPOMENA: Za komponentu 2.12. Turističke atrakcije Odluka o odabiru projekata će se donijeti naknadno.