Tijekom protekle školske godine, u osnovnim školama čiji je osnivač grad Čakovec, proveden  je projekt pod nazivom „Omogućimo užinu potrebitoj djeci“ u sklopu kojeg je osiguran besplatni obrok za 377 djece.

Ukupna vrijednost projekta bila je 401.440,81 kuna, a u cijelosti je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Za vrijeme trajanja školske godine kupljeno je preko 20 tona hrane koja je pripremana za učenike škola koji su sudjelovali u projektu.

Djeca kojoj su osigurani besplatni obroci odabrana su zbog nekog od sljedećih kriterija:  roditelji ili skrbnici primatelji su zajamčene minimalne naknade; roditelji su nezaposleni ili imaju nedostatna primanja ili dolaze iz obitelji s troje ili više djece ili su djeca sa samohranim roditeljem.

Kroz projekt, odnosno pružanjem pomoći u vidu podjele hrane u školama, osigurana je jednaka dostupnost hrane svoj djeci; dopinosi se smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti, podizanju kvalitete života ciljane skupine te jednakim mogućnostima.

U pripremi je novi natječaj kojim će se i u novoj školskoj godini sufinancirati školski obroci za djecu u riziku od siromaštva.