Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni privremeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška programima usmjerenima mladima” koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1. Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti.

Opći cilj Poziva je povećati socijalnu uključenost mladih.

Specifični ciljevi su: potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade, prevencija nasilja među mladima, unaprijediti razvoj socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Ciljne skupine su mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina i stručnjaci koji rade s mladima.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga te jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga.

Prihvatljivi partneri su: udruge, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javna ustanova, zaklada.

Provedba projekta može trajati od 12 do 24 mjeseca.

Prihvatljive aktivnosti su podijeljene u 2 skupine:

  • Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima
  • Skupina 2: Osnivanje i djelovanje Centara za mlade

Ukupna financijska alokacija poziva iznosi 12.000.000,00 kn od toga za skupinu 1. je namijenjeno ukupno 9.000.000,00 kn, za skupinu 2. ukupno 3.000.000,00 kn.

Za skupinu 1. iznos bespovratnih sredstava može biti od 150.000,00 kn do maksimalno 700.000,00 kn.

Za skupinu 2. iznos bespovratnih sredstava može biti od 1.000.000,00 kn do maksimalno 1.500.000,00 kn.

Iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a bespovratna sredstva u ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Projekte možete prijaviti najkasnije do 11. 9. 2017.

Više informacija i dokumente Poziva možete pronaći OVDJE.