Ministarstvo socijalne politike i mladih  je na svojim internetskim stranicama objavilo poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u 2016. godini.

Ovaj se poziv nadovezuje na Strategiju socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. i mjeru unapređenje i razvoj pružanja izvaninstitucionalnih usluga za starije.
Opći cilj poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. i Strateškog plana s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.
Specifični cilj je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koji žive u lokalnoj zajednici i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge, domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.
Partnerstvo na projektu nije obavezno, ali se s njime može ostvariti prednost pri financiranju.
Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove socijalne skrbi i udruge.

Ciljna skupina ovog poziva su osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina.

Prihvatljive aktivnosti u projektu mogu biti: sportsko-rekreativne, kreativne, edukacijske, kulturno-zabavne, razmjena informacija i druženje, kombinacije navedenih aktivnosti i drugo (izleti, koncerti)

Financiranje: vrijednost cijelog ovog poziva je 3.200.000,00 HRK.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može tražiti za projekte iznosi 30.000,00 HRK, a najviši 80.000,00 HRK.
Iznos sufinanciranja projekta od strane MSPM iznosi do 100% cjelokupnog iznosa projekta.

Trajanje projekta: od 6 do 12 mjeseci.

Rok prijave: 14. 1. 2016.

Više informacija i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.