Ministarstvo uprave je primilo potvrdu Europske komisije (Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku) da se Strategija e-Hrvatska 2020 smatra zrelom i da su ispunjeni svi preduvjeti te da ne postoje prepreke za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte, a sve to u postupku praćenja ispunjavanja zadanih kriterija ex ante uvjeta za korištenje sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija, prioritetne osi 2 Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, Specifičnog cilja 2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja.

Više o ovome možete pročitati OVDJE, a Strategiju e-Hrvatska 2020 možete pročitati OVDJE.