Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekta energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici.

Fond će dodjeljivati sredstva subvencije do 1.000.000 kuna po prijavi za opravdane troškove:

 1. do 80% ako se radi o:
 • projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze: na prvoj skupini otoka ili na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske,
 • prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti manji od 75% prosjeka RH)
 • prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti manji od 50% prosjeka RH)
 1. do 60% ako se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području
 • drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH)
 • prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeks razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH)
 1. do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Na Poziv je moguće dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za provođenje jedne ili više mjera, na jednoj ili više građevina.

Opravdani su troškovi:

 1. provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE (ovojnica, strojarstvo, elektrotehnika, OIE – prema tehničkim uvjetima ovog Poziva – prilog 1.)
 2. stručnog nadzora

nastali nakon objave Poziva što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Podaci za prijave mogu se upisivati, kao i spremati dokumenti, u “e-Prijave” na stranicama FZOEU od 3. prosinca 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi od 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati.

Poziv završava objavom obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava na mrežnim stranicama Fonda o ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.