Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Potpora podrazumijeva dodjelu nenamjenskih bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji je predmet Natječaja za štete uzrokovane elementarnom/ prirodnom nepogodom u periodu od 1.1.2019. godine štete uzrokovane katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja, a intenzitet potpore iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti OVDJE.