Natječaj

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA POPULARIZACIJU STEM-A

Objavljen je Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“. Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifično, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a; suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećanju broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.

Prijavni obrazac A bit će vidljiv na sljedećoj poveznici od 15. srpnja 2020. na https://esif-wf.mrrfeu.hr.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Molimo da prilikom slanja pitanja naznačite da se radi o Pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”.

Upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

By |2 srpnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OIE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA ZA VLASTITU POTROŠNJU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna. Fond će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja 2020. godine, što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr da su ista iskorištena, ako to nastupi prije kraja 2020. godine.

Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je 29.6.2020., no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 24. 8. 2020.

Predmet Javnog Poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće koje su energetskoga razreda (prema Q H,nd) minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Poziva je zgrada:

koja je zakonita;
u kojoj je više od 50 % bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
koja zadovoljava jedan od navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove  nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane  (s PDV-om):

do 80 %, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
do 60 %, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
do 40 % ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

Opravdani su troškovi nabave i ugradnje jedne nove fotonaponske elektrane, nastali nakon objave Poziva 29. lipnja 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa za nabavu i ugradnju jedne nove fotonaponske elektrane: fotonaponski [...]

By |1 srpnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

Objavljen Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje iznose 32.000.000,00 kuna.

Detalje Javnog poziva pročitajte na www.fzoeu.hr ili nas kontaktirajte na 040/311 230

 

By |25 lipnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavilo Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Ukupno je za sufinanciranje od strane Fonda raspoloživo 170.900.000,00 kn

Detalje o uvjetima Poziva i načinu prijave možete pročitati na www.fzoeu.hr ili nas kontaktirati na 040/311 230.

 

By |25 lipnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

OTVOREN ESF POZIV ZA PODRŠKU DALJNJEG PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

Na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Europskog socijalnog fonda objavljen je poziv „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“.

Opći cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi Poziva:

Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije;
Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ciljane skupine unutar obje komponente Poziva su pripadnici ranjivih skupina, a to su: djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca bez pratnje, trudnice ili roditelj s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti, odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe, beskućnici, osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, članovi obitelji / udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina Poziva, te stručnjaci / osobe koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije i sl.).

U sklopu ove operacije financirat će se aktivnosti koje će doprinijeti deinstitucionalizaciji gore navedenih ranjivih skupina i stručnjaka, i to kroz smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan obitelji te razvoja/širenja/unaprjeđenja kvalitete i/ili pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije, ali i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina na život u zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji su:

Komponenta 1: Centar za socijalnu skrb.
Komponenta 2: [...]

By |1 lipnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

Izvanredni poziv za prijavu projekata CEI 2020 COVID-19

Srednjoeuropska inicijativa (Central Europe Initiative) objavila je 27. ožujka 2020. godine, Izvanredni poziv za prijavu projekata CEI 2020 COVID-19 kojim dodjeljuje  ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Pozivom se financira podrška mikro, malim i srednjim poduzećima za digitalizaciju i dematerijalizaciju poslovanja.

Prijaviti se možete isključivo putem email adrese applications@cei.int do 9. travnja 2020. godine. U predmet email-a potrebno je upisati: EX. Call 2020 – Country – MED – EDU –MSMEs.

Prihvatljive aktivnosti, odnosno troškovi za područje intervencije 3 Podrška mikro, malim i srednjim poduzećima su: kupnja opreme za lakši pametni rad, uključujući hardver (računala, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softvera (internetski alati, platforme za pametni rad itd.), organiziranje mrežnih seminara (webinara) kako bi se olakšao prijenos znanja između  ekonomskih stručnjaka i operatora (od država članica EU CEI do članica CEI koji nisu članice EU), ugovaranje konzultantskih usluga radi pomoći oko inovacija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i dematerijalizaciju poduzeća.

Prijava mora sadržavati: Obrazac za prijavu u MS Word strogo poštujući predloženi format, PDF verziju Zahtjeva s potpisom i pečatom institucije podnositelja zahtjeva na posljednjoj stranici i Službeni dokaz o registraciji poslovnog subjekta. Sva pitanja u vezi s pozivom za dostavu projekata rješavat će se prije roka za podnošenje, isključivo u pisanom obliku putem email-a na applications@cei.int navodeći kao predmet EX.Call – – 2020.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavni obrazac možete pronaći ovdje .

Svi zainteresirani mogu se obratiti i Agenciji na brojeve telefona koji su navedeni u kontaktima.

By |1 travnja, 2020|Natječaj|0 Comments|

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Svrha Poziva je  podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima. Ovim Pozivom će se sufinancirati inovacija procesa i/ili organizacija poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij će se sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 100.000.000,00 kn. Najniži iznos koji može ostvariti je 2.000.000,00 kn, dok je najviši: 38.000.000,00 kn.

Početak prijave na natječaj moguć je od 30. ožujka 2020. godine u 11 sati, a krajnji rok je 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

By |3 ožujka, 2020|Natječaj|0 Comments|

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Dana 19.2.2020. objavljen je novi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri: Obvezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 300.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 5.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Više detalja o pozivu kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr 

By |20 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je dana 18. 2. 2020. otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  – USPOSTAVA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA.

 

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

 

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 HRK
– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.

 

 reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 HRK
– najviši iznos 800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 

1.a) Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te [...]

By |18 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini.

 

PREDMET FINANCIRANJA

 

1. Plaže

– projekt  plaže/kupališta  je usklađen  s  važećim  propisima  kojima  je uređeno područje vodnog gospodarstva;

– odluku  jedinice  lokalne  samouprave  o  utvrđivanju  lokacije  za  kupanje (kupališta)  sukladno  članku  58.  Zakona  o  vodama (Narodne  novine, 66/19).

 

Ne financiraju se troškovi:

• izrade projektne dokumentacije, studije i elaborati, prostorni planovi i sl;

• radovi redovnog godišnjeg održavanja plaža;

• pokretnih kioska i izgradnje pristupnih cesta;

• ugostiteljska oprema;nabavke pokretne opreme -ležaljke, suncobrani, pedaline i sl.;

• hortikulturno uređenje osim opreme sustava navodnjavanja i pripremnih zemljanih radova.

 

Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

Nastavak  izgradnje,  dogradnje,  rekonstrukcije  ili  adaptacije  i  multimedijalno opremanje centara  za  posjetitelje  i  interpretacijskih  centara – projekti  koji  su  do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova  – kapitalna ulaganja.

 

Opći uvjeti:

• da je izrađena sva projektna dokumentacija;

• da je projekt u fazi kapitalnog ulaganja;

• da se radi o nastavku postojećeg projekta koji je do sada sufinanciran iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova.

*Ne  financiraju  se  troškovi  izrade  projektne  dokumentacije,  studije  i  elaborati, prostorni planovi i sl. Ne financiraju se troškovi nabavke pokretne opreme centra osim multimedije.

 

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

 

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

a) Uređenje  (lakši  građevinski  zahvati)  i  označavanje  postojećih  i  novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o p  prometnim  znakovima,  signalizaciji  i  prometu  na  cestama  (Narodne  novine 92/19)  i  pripadajuće  tehničke  specifikacije  prometnih  znakova  te  Pravilniku  o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).

 

b) Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.

 

c) Postavljanje  brojača  biciklističkog  kretanja/prometa  na  EuroVelo  rutama, međunarodnim  pravcima  cikloturističkih  ruta,  u  [...]

By |18 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|