Natječaj

USPOSTAVA POSTROJENJA ZA OBRADU/RECIKLIRANJE GRAĐEVNOG I/ILI KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 30. siječnja 2020. godine poziv na dostavu projektnih prijedloga Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za obradu/ recikliranje građevinskog i krupnog otpada komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustavu gospodarenja otpada, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali poduzetnici, srednji i veliki poduzetnici.

U okviru Poziva bespovratna sredstva državne potpore biti će dodijeljena projektima za ulaganje u:

Fiksna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada
Mobilna postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog i/ili krupnog komunalnog otpada

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 HRK, dok je najniži iznos bespovratnih sredstava 1.000.000,00 HRK, a najviši 7.500.000,00 HRK.

Kranji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine.

Više informacija o Pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

By |3 veljače, 2020|Natječaj, Vijest|0 Comments|

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora za samozapošljavanje po Programu potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije

Na temelju donesenog Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije, KLASA:302-01/19-02/10, URBROJ:2109/1-01-19-1 župan Međimurske županije objavljuje:
JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora za samozapošljavanje
po Programu potpora male vrijednosti –
Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije
Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji KLASA: 302-01/19-02/10, URBROJ:2109/1-01-19-1, u daljnjem tekstu: Program.

Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u proračunu Međimurske županije, gdje je za provedbu Programa potpora poduzetnicima, Potpore za samozapošljavanje osigurano 400.000,00 kn, temeljem poziva u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Više informacija na stranicama Međimurske županije. 

By |26 studenoga, 2019|Natječaj|0 Comments|

OBJAVLJEN Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je dana 20.11.2019. godine Javni poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Sredstva FZOEU-a dodjeljuju se fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane  za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju Zahtjeva, sukladno Javnom pozivu. Opravdani troškovi su troškovi nabave i ugradnje fotonaponskog sustava te stručnog nadzora radova.

Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike možete pronaći ovdje.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava.

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda, na istoj adresi.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac nalaze se u dokumentima ovoga članka.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti:

pozivom na brojeve 01/5391-957, 01/5391-848 i 01/6448-446;
slanjem upita na e-adresu: FNturizam@fzoeu.hr

Preuzeto s web stranice FZOEU.

By |21 studenoga, 2019|Natječaj|0 Comments|

DOSTUPNA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODUZETNIKE IZ OREHOVICE, MALE SUBOTICE, PODTURNA I KOTORIBE

Poduzetnici s područja općina Orehovica, Mala Subotica, Podturen i Kotoriba prihvatljivi su prijavitelji na otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu.

Prijave se zaprimaju od 27. kolovoza 2018. godine. Poziv je otvoren do 24. rujna 2018. godine.

Namjena bespovratnih sredstava:

ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore je 50.000,00 HRK, a najviši iznos potpore je 200.000,00 HRK, dok intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Više informacija s cjelokupnom dokumentacijom poziva dostupno je OVDJE.

By |23 kolovoza, 2018|Natječaj|0 Comments|

RASPISANO PET NATJEČAJA NACIONALNE ZAKLADE

Nacionalna zaklada raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški (a) i jedan natječaj za financiranje projekata (b).

Raspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem

doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama ososba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade.

 

Uz navedeno, raspisan je i natječaj “Društveni kapital zajednice” za razvoj lokalnih zajednica.

(a) Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj a ostvaruju se na rok od 3

godine prema sljedećim uvjetima:

 

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE

DEMOKRATIZACIJI I RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

 

2. do Kn 200.000,00 – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 3 (tri) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
3. do Kn 75.000,00- do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga

Natječaja

 

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOSBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA

LOKALNOJ RAZINI

 

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

1. do Kn 150.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje

Aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

 

2. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje

Aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od [...]

By |21 kolovoza, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

MJERA 4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.1. »RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA«

Natječaj se odnosi na sektor voća i povrća i na sektor stočarstva i peradarstva
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.
Intenzitet potpore iznosi 50%, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 120. 000.000,00 HRK
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.2. »ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ«
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije.
Intenzitet potpore iznosi 50%, osim za mlade poljoprivrednike kod kojih se intenzitet potpore može uvećati za 20%.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

 

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.1.3. »KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE«

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
Intenzitet potpore iznosi 50%, a pod određenim uvjetima se može povećati za 20%.
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR (korisnik početnik 100.000 EUR)

Prvi dio zahtjeva za potporu za navedene natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine do 17. listopada 2018. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.

 

By |24 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Tip operacije 7.2.1 “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu kroz ulaganje u javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Prihvatljivi korisnici ove potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

vodoopskrbu
odvodnju i/ili
pročišćavanje otpadnih voda.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati, dok se drugi dio zahtjeva za potporu podnosi najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Detaljnije možete pogledati ovdje.

By |13 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga “ZNAKOVI KVALITETE” za malo i srednje poduzetništvo

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11., namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”,

–        „Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

–          Hrvatske gospodarske komore

–          Hrvatske obrtničke komore

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 7.500.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.   

 Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P16-zk@mingo.hr.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan [...]

By |13 srpnja, 2018|Natječaj|0 Comments|

“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019.”

Otvoren je trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27.000.000,00 HRK, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina.

Više informacija i projektna dokumentacija na www.strukturnifondovi.hr

By |10 srpnja, 2018|Natječaj, Vijest|0 Comments|

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 9. srpnja 2018. g. objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Svrha Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 53.200.000,00 kn. Najniži iznos koji može ostvariti je 80.000,00 kn, dok je najviši 1.000.000,00 kn. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Početak prijave na natječaj moguć je od 21. kolovoza 2018. godine, a krajnji rok za prijave je 29. lipnja 2020. godine.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

By |9 srpnja, 2018|Natječaj|0 Comments|