Ministarstvo turizma  je objavilo novi javni poziv za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2014. godini, s ciljem dodjele bespovrantih sredstava za projekte usmjerene podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanju konkurentnosti turističke ponude.

Prihvatljivi korisnici su strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu čiji članovi mogu biti fizičke i/ili pravne osobe koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Također, prihvatljivo je, ali nije obvezno, provođenje projekta u partnerstvu udruga čije je područje djelovanja tematski vezano za projekt odnosno ciljeve javnog poziva.

Prijave na ovaj javni poziv ne mogu podnijeti političke stranke, zadruge, kao niti neprofitne organizacije koje nisu registrirane kao strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Prihvatljive aktivnosti strukovnih udruga odnose se na pripremu natječajne/projektne dokumentacije za apliciranje projekata u području turizma na strukturne fondove EU, što je detaljnije opisano u tekstu javnog poziva.

Javni je poziv otvoren do 31. ožujka 2014. godine, a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na web stranicama Ministarstva turizma u rubrici Potpore i krediti.