Projekti u provedbi:

“Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Čakovca IV”

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda, čija je ukupna vrijednost 8.154.324,00 kuna za trajanje od 4 godine. Sufinanciranje iz Fonda iznosi 85% dok preostalih 15% osigurava Grad Čakovec. U tijeku projekta planirano je zapošljavanje 70 pomoćnika za učenike s teškoćama u nastavi u osnovnim školama Grada Čakovca.

“Prvi sam izbor na tržištu rada – ručan, kompetentan, lako zapošljiv” 

U projektu sudjeluju Pučko otvoreno učilište Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje Čakovec i Razvojna agencija grada Čakovca. Trajat će 18 mjeseci te će za vrijeme trajanja projekta 103 osobe biti educirane i osposbljene za rad kroz tri različite mogućnosti osposobljavanja i program osnovnog školovanja odraslih. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.264.035,45 kn i u 100% je sufinanciranju od strane Europskog socijalnog fonda.

“Školski obrok za sve!”

U školskoj godini 2017.-2018. provodi se projekt sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda koji uključuje osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Projekt se provodi u I. osnovnoj školi Čakovec, III. osnovnoj školi Čakovec, Osnovnoj školi Ivanovec i Osnovnoj školi Kuršanec. Ukupna vrijednost projekta iznosi 476.411,84 kuna te je u potpunosti financiran iz Fonda.

“Istakni se, osvoji posao 2”

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područni ured Čakovec, Tehnološko inovacijskim centrom Čakovec i Udrugom Zora. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 942.208,33 kn. Projekt traje 2,5 mjeseci te će unaprijediti kompetencije i vještine traženja posla nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina u Međimurskoj županiji.